1 Mayıs'ta Alanlara

| 15 Ekim 2009 Perşembe

genç-sen

PARASIZ, BİLİMSEL, ANADİLDE EĞİTİM

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN

1 MAYIS’TA ALANLARA!

Kapitalizmin saldırıları altında eğitim almak her geçen gün zorlaşıyor. Üniversitelerin ticarethane haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Har(a)çlar, kitap ve kırtasiye masrafları her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Eğitim kendini çevreleyen tüm unsurlarla birlikte paralılaşıyor.

Üniversiteye geldiğimizde - har(a)cımızı ödeyebiliyorsak- barınma, ulaşım, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarımızın kabarık faturası ile karşı karşıya kalıyoruz. Kapitalistlerin cepleri kabardıkça biz eğitim hakkımızdan mahrum bırakılıyor ya da çok kötü şartlarda kapitalizmin eğitimini (kendine uygun eleman yetiştirme programı) alabiliyoruz. Emekçi ailelerden gelen bizlerin karşısına “iki ayrı sınıf için iki ayrı eğitim” olgusu duvar gibi dikiliyor.

İçinde bulunduğumuz kriz döneminde yaralar daha da gün yüzüne çıkıyor. Egemen sınıf kendi krizinin faturasını bize ödetme peşinde.

Öğrenciler harç, ulaşım, barınma vb masrafları çıkarabilmek

için part-time işlerde çalışmak zorunda.Kriz nedeniyle okulu

bırakanların sayısı da azımsanacak gibi değil. Sadece Uşak

Üniversitesinde 328 öğrenci harç parasını ödeyemediği için

kayıt yaptıramadı. Part-time işlerde çalışan öğrenciler çok

kötü koşullarda yoğun emek sömürüsüne maruz

kalmaktalar. Harç parasını ödeyebilmek için yolda EDS yazılaması yapan

Muğla Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sarı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kapitalistlerin sermayesi bizim kanımız üzerinde yükseliyor.

Bugünlerde kapitalizmin “çalışırsan kazanırsın” yalanı diplomalı işsizler ordusuyla tokat gibi yüzlerine patlıyor.

Yetkin mühendislik, sözleşmeli öğretmelik gibi mesleki dönüşüm saldırılarıyla diplomalı işsizler ordusu büyüyor, çalışma koşullarımız kötüleşiyor.

Egemen sınıf burjuvazi saldırılarını her yönden arttırıyor, üniversiteleri kışla haline getiriyor. Hiçbir sosyal imkana sahip olmadığımız üniversitemizde, jandarmanın ise pek sıkıntı çekmediği görünüyor. Okulumuza sivil polisler bizlerden daha rahat girebiliyor. En ufak hak talebi zorbalıkla yanıtlanıyor. Üniversiteler gerici disiplin yönetmelikleriyle öğrencilerin sesini çıkarmasını engelleme gayretinde. Örgütlülüğe açıktan saldırılıyor, soruşturmalarla öğrencilerin bir araya gelmesi açıktan hedef alınıyor.

Mahkum Değiliz

1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir. Bugün bizler her alandan saldıranlara karşı örgütlü bir güç olarak taleplerimizi haykırmalıyız. Krizin bedelini bize ödetmek isteyenlere fırsat vermemeli, sessiz kalmamalıyız. Bu kara dumanı dağıtmak, parasız, bilimsel, demokratik üniversiteyi yaratmak bizim ellerimizdedir. 1 Mayıs tüm ezilenlerin, özgürlüğün bayramıdır. 1 Mayıslar eli kanlı burjuvazinin yüzünde patlayan tokattır.

Tüm öğrenciler 1 Mayısta Genç-Sen bayrağı ile alanlara!

Yaşasın Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim, Özgür Üniversite Mücadelemiz!