İHD'nin Basın Açıklamasına Balıkesir Genç-Sen Desteği

| 17 Aralık 2009 Perşembe


Bugün İnsan Hakları Haftası olması sebebiyle İnsan Hakları Derneği Balıkesir Cezaevinin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Genç-Sen'in de destek verdiği eylemde cezaevlerindeki kötü koşullara ve kötü uygulamalara dikkat çekildi.

İnsan hakları savunucuları, mahpusların haklarını ancak yetkililer aracılığı ile kullanabildiklerini bu durumun da keyfi kısıtlamalara yol açtığını söyledi. Yaşanan sorunların çözümlerine dikkat çeken İHD'liler bir dizi öneriyle açıklamalarına son verdiler. Bu öneriler arasında;

1)Tek kişilik izolasyon yada üç kişilik küçük grup tecridine ilişkin rejimler mahpusların fiziksel- psikolojik-sosyal bütünlüklerini bozmaktadır. Bu nedenle tecride dayalı infaz rejimi, uygulayanların inisiyatifine bırakılamaz derhal kaldırılmalıdır.
2)Cezaevinin fiziki yapısı, maddi koşulları ve uygulanan muameleler bir bütün olarak insan onuruna yakışır nitelikte olmalıdır.
3)Adalet Bakanlığı 45/1 sayılı Genelgesi’nin özellikle F tipi cezaevlerinde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, tecridin insan üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için mevzuatta belirtilen programların dışında da mahpusların bir araya gelmeleri sağlanmalı ve faaliyetler konusunda kendilerine farklı seçenekler sunulmalıdır.
4)Uluslararası standartlar ile yasaklanan zincir, demir gibi kısıtlama araçlarının kullanılması önlenmeli, kısıtlama araçları cezalandırma amacıyla kullanılmamalıdır.
5)Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere ulaştırılması sağlanmalıdır.
6)Aile ve dış dünya aile temas hakkı engellenmemeli, mahpusun yararı gözetilerek dışarı ile ilişkilerinin güçlendirilmesi(özellikle yayınlar konusunda) sağlanmalıdır.
7)İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması sağlanmalıdır.

maddeleri yer aldı. Tutuklu ve hükümlü yakınları da İHD'lilere şikayetlerini ve isteklerini ilettiler.