Mutaf Ambarında 52. Gün

| 19 Ekim 2009 Pazartesi


Mutaf Anbarı işçileri direnişlerinin 52. gününde yaptıkları eylemler patronun yalanlarını teşhir etti. Genç-Sen direnişçi işçileri yalnız bırakmadı.
TÜM-TİS’e üye oldukları için işten atılan Balıkesir Mutaf Anbarı işçilerinin direnişi 52.gününde. İşveren 2 gün önce yerel gazetelere verdiği ilanla sendika düşmanı tutumunu ayyuka çıkarmış, işçilerin alacağı olmadığı gibi bir ço

k yalana başvurmuştu. TÜM-TİS üyesi ambar işçileri bugün yapılan bir eylemle patronun tutumunu teşhir etti.

Saat 13:00’de Mutaf Anbarı önünde yapılan eyleme İzmir ve Bursa’dan gelen pek çok sendikalı işçi ve Balıkesir’de ki pek çok sendika destek verdi. Miting havasında geçen eylemde coşku yüksekti. İşçi ailelerinin de katıldığı eylemde yaklaşık 150 kişi vardı. Zaman zaman polis ile direnişçi işçiler arasında gerginlik yaşandı. Patron

un tutumunun ve yalanlarının gerek sendika başkanlarının konuşmaları gerekse basın açıklamasıyla teşhir edildiği eyleme Bursa ve İzmir TÜM-TİS, Eğitim-Sen, Harb-İş, İHD, Genç-Sen, Ambarlar Birliği gibi pek çok kurum destek verdi. Eylemde “Yaşasın sınıf dayamışması!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Kahrolsun işçi düşmanları!”, “Ya sendika girecek ya kepenkler inecek!”, Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları sıklıkla yükseldi. Eylem halaylarla sona erdi. İzmir ve Bursa’dan gelen işçiler alkışlarla ve sloganlarla uğurlandı.Mutaf Ambarında Direnişin 50. Günü

|


Balıkesir’de TÜM-TİS’e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Mutaf Ambarı işçileri 50. gününde direnişlerini sürdürüyorlar. Genç-Sen’liler 50. günününde de direnişçilerin yanındaydı.


Direniş yerine vardığımızda köşeye sıkışan patronun yerel gazetelere verdiği ilanla karşılaştık. İlanda patron yaklaşık bir yıldır ücretleri ödenmeyen işçilere hiçbir alacakları olmadığını iddia ediyor. Ayrıca sendikaya yönelik “rant peşinde” gibi karalamalarla saldırıyordu. “Can güvenliğim yok” gerekçesiyle polise haber verdiği günden bu yana ambarın karşısında gün boyu polis nöbet bekliyor.

Bu durum işçileri daha da bilemiş gibi görünüyor. Cumartesi günü yapılacak eylemle derhal saldırılara cevap verilecek. Eyleme üniversite öğrencilerini taşımak görevi ise bizim üzerimizde. Eylemden bahsettikten sonra sıcak bir sohbete başladık. İldeki Genç-Sen çalışmalarından bahsettik. İşçilerle öğrencilerin ortak sorunlarını, mücadelemize yönelik saldırgan tutumuları konuştuk. Direnişçilerden sendika çalışmamıza yönelik destekler aldık. Hatta bir direnişçi oğlunu bizlerle tanıştırdı ve ona sendikalı olmasını öğütledi. Kriz dönemi ve işçi eylemlerinden bahsedildi. Mersin liman direnişinde bulunan bir TÜM-TİS yetkilisinin katılımıyla liman süreci üzerine sohbet ettik. İşçiler bize bolca çalışma koşullarından ve patronlarının yaptıklarından bahsettiler. Bizde bundan böyle direnişin hepimizin direnişi olduğunu vurguladık. Yemeklerimizi yedikten sonra direnişçilerle birlikte Direniş İdman Yurdu’ nu kurduk ve sahada hünerlerimizi sergiledik. Süreci nasıl işleteceğimize dair sohbetlerin ardından 51.gün sabahı buluşmak üzere direnişçilerle vedalaştık.


Hoşgeldin, Asla Yalnız Yürümeyeceksin!

| 15 Ekim 2009 Perşembe

Hepimiz lise dönemindeyken üniversiteyi kazandığımıza dair birçok hayal kurmuşuzdur. Hatta genelde tasavvur ettiğimiz manzara, fikirlerin tartışıldığı, kültürel-sanaltsal aktivitelerle kendini geliştirme imkanı bulduğun kendi siyasal düşüncen etrafında faaliyet yürüttüğün sosyal, özgür ortamlardır. Bu düşünceyi bir yerlerde hep saklı tutmuşuzdur.


Hayallerimiz çok güzel olsa da bu güzel olan şey şu an üniversitelerimizde mevcut değil. Okul yönetiminde sözünün olması gerektiğini düşünüp seçimlere girmek istediğinde bir dizi bürokratik engelle karşı karşıya kalıyorsun. Bir kulüp içerisinde faaliyet yürütmek istediğinde veya üye olmak istediğinde, üyelik işlemlerinden tut yapacağın etkinliğin iznine kadar benzer aşamalara tabi oluyorsun. Susacak mısın? Yoksa bizimle özgür üniversiteler için haykıracak mısın?
Bu koşullarla olsak olsak bürokrat oluruz herhalde!

Gerçek bir eğitim modelinde rektörlerin yapması gereken bizlerin önüne engeller çıkarmak değil, bizlere her türlü desteği sağlamaktır. Gel gör ki senin de kısa süre içerisinde fark edeceğin gibi okul yönetiminin fikirlerine birazcık ters düşen bir kulüp etkinliği için izin alamayacak ve böylece kendini asla ifade edemeyeceksin.Yönetimin her değişikliğinde bizim düşüncelerimizin değişme ihtimali yoksa bu koşullarda kendi özgünlüğünle kendini ifade edebilmenin de olanağı yoktur.

Herkesin kendisini anlatabilme isteği haklı ve meşru ise bu konuda gayrımeşru olan tutum üniversite yönetiminindir. O zaman talep etmekten bir saniye çekinmeyelim ve örgütlenme hakkımızı bir denetime tabii olmadan kullanalım. Çünkü insanlar kendi düşünceleri etrafında örgütlendikçe varlar. Biz de var olmak istediğimiz için sendikalıyız. Onun için fikirlerimizi geliştiriyor, örgütleniyor ve herkesi yanımıza çağırıyoruz!

Balıkesir Üniversitesi Öğrencisi! Sen de örgütlü-birleşik mücadelemize katıl. Barınma sorunundan, yemekhane sorununa, ulaşım eziyetinden "öğrenci işleri" zulmüne kadar ve hatta "kimlik parası" adı altında alınan fakat hiçbir yasal dayanağı olmayan cebinden verdiğin haraçlara kadar... Bütün zorlukların karşısında örgütlenelim!

Asla Yalnız Yürümeyeceksin!

1 Mayıs'ta Alanlara

|

genç-sen

PARASIZ, BİLİMSEL, ANADİLDE EĞİTİM

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN

1 MAYIS’TA ALANLARA!

Kapitalizmin saldırıları altında eğitim almak her geçen gün zorlaşıyor. Üniversitelerin ticarethane haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Har(a)çlar, kitap ve kırtasiye masrafları her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Eğitim kendini çevreleyen tüm unsurlarla birlikte paralılaşıyor.

Üniversiteye geldiğimizde - har(a)cımızı ödeyebiliyorsak- barınma, ulaşım, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarımızın kabarık faturası ile karşı karşıya kalıyoruz. Kapitalistlerin cepleri kabardıkça biz eğitim hakkımızdan mahrum bırakılıyor ya da çok kötü şartlarda kapitalizmin eğitimini (kendine uygun eleman yetiştirme programı) alabiliyoruz. Emekçi ailelerden gelen bizlerin karşısına “iki ayrı sınıf için iki ayrı eğitim” olgusu duvar gibi dikiliyor.

İçinde bulunduğumuz kriz döneminde yaralar daha da gün yüzüne çıkıyor. Egemen sınıf kendi krizinin faturasını bize ödetme peşinde.

Öğrenciler harç, ulaşım, barınma vb masrafları çıkarabilmek

için part-time işlerde çalışmak zorunda.Kriz nedeniyle okulu

bırakanların sayısı da azımsanacak gibi değil. Sadece Uşak

Üniversitesinde 328 öğrenci harç parasını ödeyemediği için

kayıt yaptıramadı. Part-time işlerde çalışan öğrenciler çok

kötü koşullarda yoğun emek sömürüsüne maruz

kalmaktalar. Harç parasını ödeyebilmek için yolda EDS yazılaması yapan

Muğla Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sarı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kapitalistlerin sermayesi bizim kanımız üzerinde yükseliyor.

Bugünlerde kapitalizmin “çalışırsan kazanırsın” yalanı diplomalı işsizler ordusuyla tokat gibi yüzlerine patlıyor.

Yetkin mühendislik, sözleşmeli öğretmelik gibi mesleki dönüşüm saldırılarıyla diplomalı işsizler ordusu büyüyor, çalışma koşullarımız kötüleşiyor.

Egemen sınıf burjuvazi saldırılarını her yönden arttırıyor, üniversiteleri kışla haline getiriyor. Hiçbir sosyal imkana sahip olmadığımız üniversitemizde, jandarmanın ise pek sıkıntı çekmediği görünüyor. Okulumuza sivil polisler bizlerden daha rahat girebiliyor. En ufak hak talebi zorbalıkla yanıtlanıyor. Üniversiteler gerici disiplin yönetmelikleriyle öğrencilerin sesini çıkarmasını engelleme gayretinde. Örgütlülüğe açıktan saldırılıyor, soruşturmalarla öğrencilerin bir araya gelmesi açıktan hedef alınıyor.

Mahkum Değiliz

1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir. Bugün bizler her alandan saldıranlara karşı örgütlü bir güç olarak taleplerimizi haykırmalıyız. Krizin bedelini bize ödetmek isteyenlere fırsat vermemeli, sessiz kalmamalıyız. Bu kara dumanı dağıtmak, parasız, bilimsel, demokratik üniversiteyi yaratmak bizim ellerimizdedir. 1 Mayıs tüm ezilenlerin, özgürlüğün bayramıdır. 1 Mayıslar eli kanlı burjuvazinin yüzünde patlayan tokattır.

Tüm öğrenciler 1 Mayısta Genç-Sen bayrağı ile alanlara!

Yaşasın Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim, Özgür Üniversite Mücadelemiz!


Taleplerimiz Kabul Edilene Dek Alanlardayız

|

Balıkesir Genç-Sen: "Taleplerimiz Kabul Edilene Dek Alanlardayız"

Balıkesir Genç-sen ise YÖK'ün yaptığı harç zamlarını protesto etmek amacıyla 28 Temmuz 2009 Salı günü saat 18.00'de bir eylem düzenledi. Çeşitli siyasi partilerin de katılımıyla desteklenen eylemde öğrencilerden yoğun ilgi vardı.

Öğrenciler milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede yapılan bu zamların eğitime vurulmuş bir darbe olduğunu vurguladılar. Emekçilerin maaşlarına yapılan zamların yanında %8 ile %500 arasında değişen haraç zamlarının eşitsizlik olduğunu belirten Genç-senliler, geçen sene Yusuf Ziya Özcan'ın yaptığı "Parası olan okusun." beyanatına da göndermelerde bulundular. Eylem sırasında bu zamların özelleştirmelerin önünün açılması amacıyla yapıldığına da sık sık dikkat çekildi.

Haklarının uluslar arası sözleşmelerle de korunduğu belirten Genç-senliler "Taleplerimiz kabul edilene dek Balıkesir'de ve tüm illerde eylem halinde olacağız. Harçlara zam yaptırmayacağız." dediler.

Halktan da destek gören eylem, açıklamaların ardından alkış ve protestolarla bitti.

İnsanlık Nöbetine Soruşturma!

|

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 16 Şubat günü 4 öğrenciye keyfi şekilde soruşturma açıldı. KESK tarafından düzenlenen Filistin için insanlık nöbetine katılan öğrencilere açılan soruşturmada bahane olarak "izinsiz gösteriye katılmak" gösteriliyor. Emperyalist vahşete dur demek için alana çıkan öğrencilere soruşturma açan okul yönetimi safını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Soruşturmanın tebliği esnasında “aslında bunda soruşturmalık bir şey yok ancak açmamız gerektiği söylendi” gibi sözler sarf eden disiplin kurulu başkanı olayın iç yüzünü ortaya koyuyor.

İnsanca Ulaşım Mücadelemiz Sürüyor

|

Belediye Yalanlarına Tepki

Balıkesir Genç-Sen olarak ulaşım sorununda çözümsüzlüğün dayatılmasına karşı bugün saat 14:00′te Balıkesir Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirdik. 1 hafta boyunca afiş ve bildirilerle okul içerisinde çalışma yürüterek tüm öğrencilere çağrı yaptık. Perşembe günü çalışmamız sırasında ÖGB ve sivil polis çalışmayı engellemek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bugün biraraya gelerek belediye önünde taleplerimizi haykırdık. Daha önceden verilen sözlerin acilen yerine getirilmesini istedik. Basın açıklaması metninin okunmasının ardından 2 arkadaşımız belediye başkan yardımcısı Himmet Sinoplugil ile görüştü. Görüşme sırasında ısrarla söyledikleri yalanları tekrarlayan belediye 5 otobüsü hatta ilave ettiklerini söyledi. Ayrıca, uzun vadeli yeni sözlerde vererek, yeni körüklüler getirerek sorunu çözeceklerini ifade etti. Kampüs hattına 5 otobüs ilavesinin olduğunu körüklü şoförlerinin dahi reddettiğini ve sorunda en ufak bir düzelme olmadığını belirttik. Bu durumun önümüzdeki hafta da sürmesi halinde eylemlerin şiddetlenerek süreceğini ve durumun teşhirinin devam edeceğini söyledik. Görüşme sırasında dışarıda ise slogan, alkış ve ıslıklarla eylem sürdürüldü. Görüşmenin ardından kitleye görüşme aktarıldıktan sonra hep birlikte alınan eylemlere devam etme kararıyla yine alkış, slogan ve ıslıklarla eylemi sonlandırdık. Pazartesi günü otobüs sayısı ve kapasite aşımı olup olmadığını tespit edeceğiz. Eylem sırasında “İnsanca ulaşım istiyoruz”, “Genç-Sen haykır ulaşım haktır”, “Parasız ulaşım istiyoruz.”, “YÖK,Polis,Medya bu abluka dağıtılacak.”, “Parasız ulaşım, Parasız Eğitim”, “Direne direne kazanacağız.”, “Müşteri değil öğrenciyiz.” sloganlarını yükseltirken eylem alanında basın metninin dağıtımını yaptık. Eyleme çevredeki halkında yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Basın Metnimiz

Basına ve Kamuoyuna;

Balıkesir Üniversitesi’nin şehir dışına taşınmasıyla başlayan ulaşım sorunu vahim bir hal almıştır. KYK ile kampus arası 25 kilometrelik bir mesafe mevcuttur. Bu mesafeyi yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra katedebiliyoruz. Bir de bu mesafeyi körüklü denen çağdışı kalmış araçla katetmek biz öğrencilere işkence gibi gelmektedir. Üstelik körüklünün sayısı az ve seyrek kalkmaktadır. Örneğin; 8.45’te birçok bölümün dersi vardır. Bu derslerin en yoğun olduğu saattir. 8.45’teki derse gitmek için 7.30’da KYK’dan kalkan körüklüye biniyoruz. Fakat körüklü merkeze varmadan doluyor. Evde kalan öğrenciler körüklüye binmekte zorlanıyorlar. Tıka basa dolu olan körüklüye binen arkadaşlarımız kendilerini neredeyse şanslı olarak görmektedirler.

Şehir ile kampus ulaşımını gerçekleştiren körüklü otobüslerin durumu biz öğrencilerin ciddi

sorunlarından biridir ve bu sorun okul ve belediyenin sorumluluğundadır. Ne üniversite yönetimi

ne de belediye, öğrencilerin hayatını önemsemediklerini bu duruma seyirci kalarak gösteriyorlar.

Onlar seyirci kalsalar da biz seyirci kalamayız. Ocak ayı içinde kampusten şehir merkezine 5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirerek insanca ulaşım talebimizi duyurduk. Müşteri değil öğrenci olduğumuzu vurgulayarak körüklü koşullarının iyileştirilmesini, ek otobüs seferlerinin konulmasını talep ettik. Öğrenci Gençlik Sendikası olarak belediye başkanı Sabri Uğur’la görüşme yaparak kampus hattına ek olarak ertesi günden itibaren 5 otobüs konulacağı, yeni körüklü siparişi verdiklerini, kampus yolunun tamamlanmasıyla onların da hatta ilave edileceği sözünü aldık. Sendika olarak sorunun takipçisi olacağımızı sorunun çözülmemesi halinde eylemlerimize devam edeceğimizi ifade ettik.

Fakat belediye bizi şaşırtmayan bir tavır sergileyerek ertesi gün hatta 5 körüklü ilave etmedi. Aynı zamanda basına dağıttığı metinde; körüklülerde kapasite aşımı olmadığını, 3 yıldan beri aynı fiyat tarifesinin uygulandığı gibi komik yalanlar söyledi. Körüklülerin tıka basa doldurulduğu 3 yıldan beri körüklü ücretlerine 3 kez zam yapıldığı hepimizin malumudur.

Ulaşım giderleri harcamalarımızın önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün kapitalizmin yapısal krizi işten atmalarla, temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlarla yaşamımızı zorlaştırıyor. Bu koşullarda ulaşım giderlerinin sırtımıza yüklediği yük daha da ağırlaşıyor.

Sözü verilen 5 otobüsün acilen hatta dahil edilmesi, merkezden de körüklü kaldırılması, körüklülerin ders saatlerine göre düzenlenmesi ve parasız ulaşım talepleriyle eylemlerimizi sürdürüyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz ki somut kazanımlar elde etmeden mücadeleyi bırakmayacağız ve belediye bilmelidir ki bizi boş laflarla kandıramayacak.

Bugün parasız, insanca ulaşım talebimizi üniversitede yükseltirken birçok baskıya maruz kalıyoruz. Polis, ÖGB, Üniversite Yönetimi tutumlarıyla bu kavgada da safını tekrar tekrar ortaya seriyor. Okul içerisindeki çalışmalarımız engellenmeye çalışılıyor. Faşistlerle kol kola okulun içinde terör ortamı yaratılıyor. Telaşla, öğrenci arkadaşlarımıza ulaştırdığımız bildirileri toplama, afişlerimizi indirme çabası içine girerken aynı zamanda kendi zavallılıklarını gösteriyorlar.

Belediye daha önceden sözünü vermiş olduğu 5 otobüsü acilen kampus hattına ilave etmelidir. Bu konuda somut adımlar atılana kadar biz buradayız.

Sözü verilen 5 otobüs acilen hatta dahil edilsin!

Merkezden de körüklü kaldırılsın!

Körüklüler ders saatlerine göre düzenlensin!

Parasız, insanca ulaşım istiyoruz!


ÖĞRENCİ GENÇLİK SENDİKASI (GENÇ-SEN)

Balıkesir Genç-sen İnsanca Ulaşım İçin Yürüdü

|


Genç-Sen, Balıkesir Üniversitesi'nde, ulaşım sorunuyla ilgili yürüttüğü kampanya dahilinde, taleplerini dile getirmek amacıyla üniversite kampüsünden şehir merkezine uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi. Balıkesir Belediye Başkanı Sabri Uğur ile yapılan görüşmede körüklü hattına 5 otobüs daha ilave edileceği ve limitsiz paso uygulamasına geçilmesi sözü alındı.


Yürüyüş körüklü otobüslerle ulaşımın gerçekleştiği kampüsten şehre yapıldı. 17 km'lik yol yaklaşık 5 saat yüründü.

Saat 12.30'da kampüste biraraya gelen Genç-Sen üyeleri "İnsanca ulaşım için YÜRÜYORUZ!" pankartı ve "Körüklü sayısı arttırılsın", "Körüklü koşulları iyileştirilsin", "Müşteri değil öğrenciyiz", "Parasız eğitim parasız ulaşım istiyoruz." dövizleriyle yürüyüşe geçti. Yol boyunca seyahat eden pek çok kişi kornalarıyla ve alkışlarıyla yürüyüşe destek verirken, yürüyüşün ilk saatinde takip halinde kalan polisler daha sonra yürüyüşçülerin önünü kesip kimlik kontrolü yapmaya ve yürüyüşü engellemeye çalıştı, ancak, kararlılıkla süren yürüyüşe birçok polisle abluka almak dışında müdahalede bulunmadılar.

Şehir merkezinde de pankart ve dövizler açık şekilde yürüyüş sürdü. Yürüyüşte, "İnsanca ulaşım hakkımızdır.", "Genç-Sen haykır, ulaşım haktır.", "Ücretsiz ulaşım istiyoruz!", "Sendika haktır engellenemez." "Birlik,dayanışma,öğrenciye sendika", "Taş,yürek,barikat bu abluka dağıtılacak!" sloganları yükseldi.

Yürüyüşün bitirileceği nokta olan belediye önünde bir araya gelen bazı öğrenciler eylemcileri alkışla karşıladılar.

Belediye önünde bir basın açıklamasının ardından, iki Genç-Sen üyesi taleplerle ilgili olarak Balıkesir Belediye Başkanı Sabri Uğur ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belediye başkanı yarından itibaren körüklü hattına 5 otobüs daha ilave edeceklerini belirtti. Ayrıca yeni körüklü otobüs siparişi vereceklerinin ve onların da yol çalışması bittikten sonra kampüs hattına konulacağının sözünü verdi. Ücretlerle ilgili ise bahar döneminde limitsiz paso uygulamasına geçmeyi düşündüklerini söyledi.

Genç-Sen'den görüşmeciler taleplerini yineledikten sonra sendika olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve sorunların sürmesi durumunda eylemlerin süreceğini belirttiler. Görüşme sonrası belediyenin önünde alkışlarla eylem noktalandı.

İletişim

| 14 Ekim 2009 ÇarşambaE-posta: balikesirgencsen@hotmail.com
.

Tüzük

|BÖLÜM 1: GENEL TANIM

SENDİKANIN ADI

Madde 1 – Sendikanın adı, Öğrenci Gençlik Sendikasıdır. Kısaltılmış adı GENÇ-SEN’dir.

SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 2 – Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sk. No: 117 Şişli /İstanbul’dur.

SENDİKANIN AMAÇLARI
Madde 3 – Sendika,
İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün öğrencilerin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, anadilde eğitim hakkı, siyasal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar.
BÖLÜM 2: ÜYELİK ÜYELİĞE KABUL

Madde 4

- Sendikaya öğrenci olmak dışında başka bir koşul aranmaksızın herkes üye olabilir.
Bu tanım; lise, üniversiteye hazırlanan lise mezunları, lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olan öğrencinin 1 yıl süreyle sendikayla ilişiği isteğe bağlı olarak devam eder.
Bunun tek istisnası; bir kesime yönelik ırkçı, cinsiyetçi, homofobik gibi ayrımcı yaklaşımlarda bulunanlar sendikaya üye olamaz, üye ise bu davranışlar üyelikten çıkartma sebepleridir.

Sendikaya üye olmak isteyenler başvuru belgesini doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez ya da şubelerine verir.
Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir.
Üyeler, yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 5- Üyelik,

a) Üyelik için aranan öğrencilik kriterinin son bulması
b) Üyenin ölümü durumunda düşer.

Ancak; bağlı bulunduğu okuldan atılan öğrencinin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.
KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK
Madde 6- Sendikanın bir konfederasyona ve amacına uygun uluslararası üst kuruluşa üye olabilmesi ya da ayrılabilmesi, Genel Kurul delege ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.
BÖLÜM 3: SENDİKANIN YAPISI
Şube Organları
Madde 7-
a) Bölüm Meclisi
b) Fakülte Meclisi
c) Üniversite Meclisi
d)
Üniversite Yürütme Kurulu
e) İl Koordinasyonu
f) İl Meclisi
Genel Merkez Organları
a) Merkezi Genel Kurul
b) Temsilciler Meclisi
c) Merkez Yürütme Kurulu
d) Merkez Hukuk Kurulu
e) Denetleme Kurulu
ŞUBELERİN OLUŞUMU
Madde 8- En az 20 üyeye sahip olan her üniversite Genel Merkez Yürütme Kuruluna yapacağı bildirimle şube olarak faaliyetlerine devam eder. Temsilciler meclisinde temsil edilme hakkını kazanır.
Şube açmak için yeterli üye sayısına erişemeyen ama en az 7 üye ye sahip olan üniversiteler Genel Merkez Yürütme Kuruluna bağlı temsilcilik açabilir. Temsilcilikler bir kişiyle temsilciler meclisi ve il koordinasyonunun bulunduğu illerde koordinasyona katılabilir. Bu temsilci söz hakkı sahibidir ancak oy hakkı yoktur.
Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olup 1 yıl süreyle üyeliği devam eden kişiler dışında kalan, sendika üyeleri kendi alanlarına göre; lise ve dershane öğrencileri, diplomalı işsizler platformu adıyla örgütlenir.
Bölüm Meclisi
Madde 9- Aynı bölümde olan sendika üyelerinin toplamından bölüm meclisi, bir fakülteye bağlı tüm sendika üyelerinin toplamından ise fakülte meclisi oluşur.
Bu meclisler kendi alanlarında her türlü karar alma yetkisine sahiptir. İhtiyaca bağlı olarak bölüm ve fakülte meclisleri sayısı yine meclis tarafından belirlenen yürütme kurulları ve temsilci seçebilir. Bu temsilciler; sendikaya üyelik başvurusunu almak, üst organlarla iletişimi sağlamakla ve kendisini yetkilendiren meclis tarafından verilen başkaca görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Üniversite Meclisi
Madde 10- Şubenin en yetkili organıdır. Bir üniversiteye bağlı bulunan sendika üyelerinin tamamından oluşur. Üniversitenin bütünü ilgilendiren ve sendikanın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılacak her türlü faaliyetin kararını alır.
Her eğitim dönemi başında toplanması zorunludur.
Her dönem başında yapacağı toplantıda Üniversite Yürütme Kurulu üyelerini seçmeye yetkilidir.
Üniversite Yürütme Kurulu
Madde 11- Üniversite meclisi tarafından geri çağırma hakkı saklı kalmak şartıyla seçilir. Şubenin ihtiyacına bağlı olarak en az 3 en fazla 11 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üye sayısı da üniversite meclisi tarafından belirlenir.
En az 15 günde bir kez toplanmak zorundadır.
Yürütme Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir kişiyi şube sözcüsü olarak görevlendirir. Aynı zaman kendi aralarında üye sayısı oranında temsilciler meclisine gönderilecek olan temsilcileri belirlerler.
Yürütme Kurulunun görevleri;
a. Üniversite meclisi tarafından alınan kararları icra etmek
b.Dönem içinde toplanan ödenti miktarını ve üye listelerini düzenleyip Merkez Yürütme Kuruluna göndermek zorundadırlar
İl Koordinasyon
Madde 12- Birden fazla şubenin olduğu illerde şubeler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla şube temsilcilerinden oluşturulur. Üye sayısı 50’yi aşan şubeler her 50 kişiyi temsil etmek üzere bir kişi daha yollar.
İl Meclisi
Madde 13- Bir ildeki bütün sendika üyelerinin katılımı ile oluşur.
İhtiyaca bağlı olarak koordinasyon üyelerinin salt çoğunluğu ya da il çapındaki üyelerin 1/5’inin istemi üzerine il meclisi toplanabilir. İl düzeyinde yapılacak çalışmaların kararını almaya yetkilidir.
GENEL MERKEZ ORGANLARI
OLAĞAN GENEL KURUL

Madde 14- Olağan Genel Kurul, sendikanın en yetkili organıdır.
Genel Kurul, sendikanın üye sayısı 1000’in altında ise üyelerin katılımı ile, 1000’den fazla ise sendikanın toplam üye sayısına göre seçilmiş delegeler temsilciler ve merkez yürütme organı üyelerinden oluşur.

OLAĞAN GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI

Madde 15- Olağan Genel Kurul her yıl Haziran ayında toplanır. Genel Kurulun toplanacağı tarih, yer ve gündemleri Temsilciler Meclisi tarafından belirlenir.

a) Genel Kurul; Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile sendika üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, toplam üye ya da delege sayısının üçte birinden az olamaz.
b) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
a) Genel Kurula sunulacak Genel Yürütme Kurulu ve Hesap Raporu, gelecek döneme ilişkin çalışma programı teklifi ile toplantı yer, gün, saat ve gündeminin üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

b) Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi halinde gündeme ilave yapılır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 16- Temsilciler Meclisi tarafından ya da son Olağan Genel Kurula katılma hakkına sahip olmuş, üyelikleri devam eden üyelerin beşte birinin birlikte yazılı ve gerekçeli istemi üzerine ya da Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul yalnızca toplanma nedeni olan gündeme ilişkin karar alabilir.

OLAĞAN GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17-

Olağan Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez Yürütme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçmek,
b) Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla tüzük değişikliği yapmak

c) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanmak,
d) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi
e) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,
f) Bir sonraki Genel Kurul’a kadar sendikanın politik yönelimini belirler.
g) Aidat miktarı ve değişimini belirlemek
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Madde 18- Şubelerden seçilen temsilciler ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Şube olma hakkı kazanan her üniversite en az bir temsilci yollar. Ancak üye sayısı 50’yi aşan şubeler her 50 üyeyi temsil etmek üzere birden fazla da temsilci yollar.
Temsilciler Meclisi, Genel Kuruldan sonra sendikanın en yetkili organıdır ve en az 2 ayda bir salt çoğunlukla toplanır.
Temsilciler Meclisi;
a. İki toplantı arasındaki çalışmaları değerlendirir,
b. Sendikanın genel politik plan ve programını oluşturur.
c. Şubeler arasında bilgi ve deneyim aktarımını sağlar.
MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU
Madde 19- Merkez Yürütme Kurulu, geri çağırma hakkı saklı kalarak Genel Kurulu tarafından seçilen 13 asil üyeden oluşur. Ayrıca asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.
Merkez Yürütme Kurulu genel kuruldan itibaren üç gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapar.
Merkez Yürütme Kurulu gerekli görülen hallerde üçte iki çoğunluğunun kararı ile görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.
MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20- Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı tüzüğün ve Temsilciler Meclisinin verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir ve;
a) Üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara karşı, Sendika’yı temsil eder,
b) Temsilciler Meclisini 2 ayda bir toplamak ve toplantı yer, saat ve gündem önerilerini olağan toplanma süresinde 15, olağanüstü durumlarda makul bir sürede temsilcilere bildirir,
c) Temsilciler Meclisinin kararlarına uygun olarak; sendikanın çalışma programını yapar,
d) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,
e) Gelecek döneme ilişkin çalışma programını, dönem etkinlik raporunu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar,
f) Genel Kurul ve Temsilciler Meclisince verilen öteki görevleri yapar.
g) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlar ve yürütür.
h) Temsilciler Meclisine katılır.
Merkez Yürütme Kurulu, en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan, ihtiyaç dahilinde Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
MERKEZ HUKUK KURULU

Madde 21- Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte beş yedek üye seçilir.
Merkez Hukuk Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 22- Merkez Hukuk Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul’a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.
Merkez Hukuk Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun ve şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.
Merkez Hukuk Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.
Merkez Hukuk Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
MERKEZ DENETLEME KURULU
Madde23 - Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.
Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24 - Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının, tüzüğe, Temsilciler Meclisi ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler dört ayda bir ve Genel Kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulunun, Temsilciler Meclisi ve soruşturma nedeniyle Merkez Hukuk Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir.
Şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubeleri de denetler.
Denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir.
Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
BÖLÜM 4: PARASAL KONULAR
GELİRLER
Madde 25 - Sendikanın gelirleri şunlardır:
a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,
b) Bağış ve yardımlar.
GİDERLER
Madde 26 - Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.
Sendika bütçesinden üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez.
BÖLÜM 5: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÖNETMELİKTE DÜZENLEME
Madde 27- Sendika, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir.
TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI
Madde 28 - Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve seçilmiş kurullar salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.
ÇALIŞMA BİRİMLERİ
Madde 29 – Sendika; Merkez Yürütme Kurulu ya da şubelere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma, örgütlenme, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim, kadın, psikoloji ve benzeri konularda daha verimli çalışma yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir.
CEZALAR
Madde 30 - Sendika, merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.
Temsilcilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır. Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, temsilcilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, temsilcilik görevi düşer.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.
İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.
Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.
Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.
FESİH VE DEVİR
Madde 31 - Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, sendikanın amacına en yakın sendikaya bırakılır.
TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR
Madde 32 - Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:
a) Üye kayıt defteri,
b) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarıyla Temsilciler meclisinin önerilerinin numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
d) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar.
Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.
SEÇİMLER
Madde 33 - Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında yapılacak organ seçimlerinde gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.
Her kademedeki temsilciler, aynı organa üst üste üç dönemden fazla seçilemezler.
Merkez ve Şube Yürütme Kurullarının üyelerinin en az %40 kadınlardan oluşur.
BÖLÜM 6: GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Sendikanın yeni örgüt ve tüzüğüne göre yapılacak olan olağan genel kurul sonrasında oluşturulacak organların teşkiline kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:
1-Simin Gürdal
Vişnezade Mahallesi Şair Nedim Caddesi Afacan Sokak No:9/2 Beşiktaş/ İstanbul
2-H. Görkem Turan
Kırmızıtoprak Mahallesi Güçlü Sokak Güçlü1 Sitesi D Blok No:6/7 / Eskişehir
3-Ozan Kaya
İslambey Mahallesi İslambey Caddesi No: 5/9 Eyüp/ İstanbul
4-Umut Kocagöz
Kuruçeşme Mahallesi Şebboylu Sokak Baykal Apartmanı No:5/2 Acıbadem/ İstanbul
5-Gözde Mutlucan
Bozkurt Mahallesi Eşrefefendi Sokak Nil Apartmanı 68/3 Pangaltı / İstanbul
6-Zeliha Kabataş
Piyale Paşa Mahallesi Şark Sokak No:20/ 9 Okmeydanı/ Beyoğlu
7-Dilek Demirel
Ahmetpaşa Mahallesi Seymen Sokak Genç Apartmanı No: 3/5 Osmangazi/ Bursa
8-Kıvanç Eliaçık
Pamukkale 9 59/1 Mavişehir/ İzmir
9-Emrah Arıkuşu
Davutpaşa Mahallesi Kurusebil Sokak No: 28/9 Fatih/ İstanbul
10-Ufuk Göllü
Fatma Sultan Mahallesi Çayırmeydanı Caddesi 7/5 Fatih/İstanbul
11- Ozan Ersan

Omorfo Mahallesi 421 Sokak No: 167/6 Yüzünciyıl Çankaya/ Ankara
12-Dilek Şahan
Menderes Mah. Süleyman Türkmani Caddesi 70.Sokak Aycem Apartmanı No:1/7 Kırşehir
13- Deniz Kantar
Kardelen Mahallesi 295.Sokak No:29 Batıkent / Ankara

Geçici madde 2- Sendikanın temel ve ilkeleri ve çizgisi genel kurul tarafından karalaştırılacak olan manifesto metni ile belirlenir.
Geçici madde 3- Genç-Sen Anayasanın 90.Maddesi hükmü gereğince, Türkiye’nin Usulüne göre imzaladığı ve onayladığı, kanun hükmünde bulunan Uluslar arası Sözleşmeler;
a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. ,
b) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 8.,
c) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşmenin 22.,
d) Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı,
e) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 12., maddesi ile
5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.
BÖLÜM 7: YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
Madde 34 - Bu Tüzük valiliğe verildiği günden itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 35- Bu tüzük hükümlerini GENÇ-SEN Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

Amaç ve İlkeler

|

AMAÇLAR VE İLKELER

Genç-Sen yapacağı çalışmaları aşağıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda belirler:

Çeşitlilik

Genç-Sen, milliyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim gibi farklılıkları gözetmeksizin tüm öğrencilerin eşit eğitim olanaklarına sahip olmaları hedefiyle çalışmalar yürütür. Bu nedenle her öğrencinin ana dilinde ve kendi kültüründe eğitim alabilmesini, eşit sosyal haklara sahip olmasını savunur. Farklılıklarımızı sorun olarak değil yaratıcı bir zenginlik kaynağı olarak görerek tüm öğrencileri kapsamayı hedefler. Bu kapsamın tek istisnası bir kesime yönelik ırkçı, cinsiyetçi, homofobik vb. ayrımcı bir yaklaşımla sözlü veya fiziksel saldırıların parçası olan öğrencilerdir.

İnsanca bir yaşam

Savaşların, öğrencilerin ve genel olarak toplum yararına olmadığının farkında olan Genç-Sen, tüm dünyada halkların barış ve kardeşlik içinde yaşamasını engelleyecek her türlü emperyalist girişimin karşısındadır. Eğitim olanaklarının geliştirilmesi, kalitesinin arttırılması ve herkesin eşit bir şekilde eğitim alabilmesi amacıyla, kamu bütçesinden silahlanmaya değil, eğitime daha fazla pay ayrılmasını talep eder. Bilimin ve teknolojinin insanların ve doğanın ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiğini savunan Genç-Sen, insanlığın var oluşunu tehdit eden çevresel sorunların çözülmesini ve doğayla uyumlu daha sağlıklı bir dünyada yaşamamızı sağlayacak bütün talepleri ve çalışmaları destekler. Genç-Sen öğrencilerin aldığı eğitimi ve yaşam koşullarını etkileyen; ekonomik, siyasal sosyal ve kültürel haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür.-Burs karşılığı çalışma programlarının kaldırılmasını, tüm öğrencilere öğrenimleri boyunca karşılıksız burs verilmesini,-Harç, katkı payı gibi her türden paralı eğitim uygulamalarının kaldırılmasını,-Ders kitaplarının ve diğer eğitim araçlarının ücretsiz olarak temin edilmesini,-Öğrenci olan herkesin toplu taşıma araçlarından; sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerden parasız yararlanabilmesini,-Tüm öğrencilerin, sağlık kurumlarından parasız hizmet alabilmesini,-Tüm öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını,-Kamuya bağlı sosyal tesislerin yaz aylarında tatil yapmak üzere öğrencilerin kullanımına açılmasını,-Lise ve üniversite öğrencilerinin staj yoluyla ücretsiz olarak çalıştırılmasına son verilmesini, hak ettikleri ücret ve şartların sağlanmasını,talep eder. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan neo-liberal dönüşümün eğitimdeki yansıması özelleştirmeler, paralı eğitim, diplomalı işsizlik gibi sorunlardır. Genç-Sen eğitimin ve bilimin şirketlerin çıkarları doğrultusunda değil, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçları, gelişimi ve isteği doğrultusunda verilmesi gerektiğini savunur. -LGS, ÖSS, AOBP, TUS, KPSS, ALES gibi bilim dışı, rekabet mantığı içeren tüm sınavların ve uygulamaların kaldırılarak isteyen herkesin yetenek ve ilgisi doğrultusunda parasız eğitim alabilmesini ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını ve öğrencilerin hakları konusunda bilgilendirilmesini-Eğitimde cinsiyetçiliğe karşı kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmasını-Okul sonrasında yine herhangi bir sınava tabi olmadan okuduğumuz alanlara yönelik iş garantisiyle birlikte sigortasız ve güvencesiz çalıştırmaya son verilmesinitalep eder.

Demokrasi ve katılımcılık

Genç-Sen'in yapacağı çalışmalara dair kararlar her okuldaki şubelerde, hatta bölümlerde ve fakültelerde temsilcilikler oluşturularak, aşağıdan yukarıya doğru demokratik olarak, en geniş katılımlı toplantılarda alınır. Genç-Sen üyesi her öğrenci düşüncelerini bu toplantılarda özgürce ve eşit olarak ifade edebilir. Öğrencileri ilgilendiren konularda öğrencilerin belirleyici taraf olması gerektiğini savunan Genç-Sen, öğrencilerin görüş ve taleplerinin yaygın bir şekilde duyulmasını ve hem okullarda hem de genel olarak toplumsal alanda güçlü bir şekilde temsil edilmelerini hedefler. -Öğrencilerin sendikal örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını-Ders programlarının ve müfredatın belirlenmesinde-Yurt yönetimlerinde-Yemekhane, kantin, spor salonu, atölye gibi tesislerin kimler tarafından nasıl yönetileceğinde ve buralarda uygulanan fiyatların belirlenmesinde söz ve karar hakkımızın olmasını-Okul bütçelerinin öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar tarafından yönetilmesini-Okullarımızdaki müdür, dekan, rektör gibi yöneticilerin öğrencilerin de katıldığı seçimlerle belirlenmesini-Lise ve üniversitelerdeki gerici disiplin yönetmeliklerinin, kamera ve turnike uygulamalarının kaldırılmasını, güvenlik görevlilerinin, polisin ve jandarmanın okullardan çıkarılmasını, - Öğrencilerin; üniversite yönetimlerinde; söz-yetki-karar hakkını,- YÖK'ün kaldırılarak eğitimin baskıcı ve ezberci değil, özgür ve demokratik olmasını talep eder.

Dayanışma ve birlik

Öğrenciler ve öğrenci sendikaları okullarda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlikte hareket ettiği oranda etkili ve güçlüdürler. Bu yüzden Genç-Sen Türkiye genelinde bütün okullarda ortak talepler etrafında kampanyalar yürütürken, tek bir okuldaki küçük bir sorunun aşılabilmesi için de bütün okullardan dayanışma almayı ve birleşik öğrenci hareketi yaratmayı hedefler.

Yaşadığımız sorunlar toplumun büyük bir kısmını ilgilendirdiği için, Genç-Sen öğrenci sorunları üzerinden olduğu gibi; emek, barış, demokrasi gündemiyle toplumsal sorunlar üzerinden de sendika ve diğer kitle örgütleriyle ortak çalışmalar yaparak bu konularda ortak mücadele etmeyi amaçlar.

Toplumsal Dayanışma

Genç Sen; piyasacı eğitim sisteminin yarattığı "ben" vurgusunun yerine "biz" vurgusunu öne çıkarmaktadır. Kişisel gelişimini piyasa ihtiyacına göre ayarlayan, hayattaki her alanı CV olarak gören kariyerist, başarıyı "kaç kişiyi geçmişim?"e indirgeyen rekabetçi ve bireyci kültüre karşı toplumu toplum yapan temel özellikleri ön plana çıkartan, dayanışma ve yardımlaşma kampanyaları düzenler ve bu tür kampanyaları destekler.

Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!

Söz, yetki, karar öğrencilere!

Diplomalı işsiz olmayacağız!