İnsanca Ulaşım Mücadelemiz Sürüyor

| 15 Ekim 2009 Perşembe

Belediye Yalanlarına Tepki

Balıkesir Genç-Sen olarak ulaşım sorununda çözümsüzlüğün dayatılmasına karşı bugün saat 14:00′te Balıkesir Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirdik. 1 hafta boyunca afiş ve bildirilerle okul içerisinde çalışma yürüterek tüm öğrencilere çağrı yaptık. Perşembe günü çalışmamız sırasında ÖGB ve sivil polis çalışmayı engellemek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bugün biraraya gelerek belediye önünde taleplerimizi haykırdık. Daha önceden verilen sözlerin acilen yerine getirilmesini istedik. Basın açıklaması metninin okunmasının ardından 2 arkadaşımız belediye başkan yardımcısı Himmet Sinoplugil ile görüştü. Görüşme sırasında ısrarla söyledikleri yalanları tekrarlayan belediye 5 otobüsü hatta ilave ettiklerini söyledi. Ayrıca, uzun vadeli yeni sözlerde vererek, yeni körüklüler getirerek sorunu çözeceklerini ifade etti. Kampüs hattına 5 otobüs ilavesinin olduğunu körüklü şoförlerinin dahi reddettiğini ve sorunda en ufak bir düzelme olmadığını belirttik. Bu durumun önümüzdeki hafta da sürmesi halinde eylemlerin şiddetlenerek süreceğini ve durumun teşhirinin devam edeceğini söyledik. Görüşme sırasında dışarıda ise slogan, alkış ve ıslıklarla eylem sürdürüldü. Görüşmenin ardından kitleye görüşme aktarıldıktan sonra hep birlikte alınan eylemlere devam etme kararıyla yine alkış, slogan ve ıslıklarla eylemi sonlandırdık. Pazartesi günü otobüs sayısı ve kapasite aşımı olup olmadığını tespit edeceğiz. Eylem sırasında “İnsanca ulaşım istiyoruz”, “Genç-Sen haykır ulaşım haktır”, “Parasız ulaşım istiyoruz.”, “YÖK,Polis,Medya bu abluka dağıtılacak.”, “Parasız ulaşım, Parasız Eğitim”, “Direne direne kazanacağız.”, “Müşteri değil öğrenciyiz.” sloganlarını yükseltirken eylem alanında basın metninin dağıtımını yaptık. Eyleme çevredeki halkında yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Basın Metnimiz

Basına ve Kamuoyuna;

Balıkesir Üniversitesi’nin şehir dışına taşınmasıyla başlayan ulaşım sorunu vahim bir hal almıştır. KYK ile kampus arası 25 kilometrelik bir mesafe mevcuttur. Bu mesafeyi yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra katedebiliyoruz. Bir de bu mesafeyi körüklü denen çağdışı kalmış araçla katetmek biz öğrencilere işkence gibi gelmektedir. Üstelik körüklünün sayısı az ve seyrek kalkmaktadır. Örneğin; 8.45’te birçok bölümün dersi vardır. Bu derslerin en yoğun olduğu saattir. 8.45’teki derse gitmek için 7.30’da KYK’dan kalkan körüklüye biniyoruz. Fakat körüklü merkeze varmadan doluyor. Evde kalan öğrenciler körüklüye binmekte zorlanıyorlar. Tıka basa dolu olan körüklüye binen arkadaşlarımız kendilerini neredeyse şanslı olarak görmektedirler.

Şehir ile kampus ulaşımını gerçekleştiren körüklü otobüslerin durumu biz öğrencilerin ciddi

sorunlarından biridir ve bu sorun okul ve belediyenin sorumluluğundadır. Ne üniversite yönetimi

ne de belediye, öğrencilerin hayatını önemsemediklerini bu duruma seyirci kalarak gösteriyorlar.

Onlar seyirci kalsalar da biz seyirci kalamayız. Ocak ayı içinde kampusten şehir merkezine 5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirerek insanca ulaşım talebimizi duyurduk. Müşteri değil öğrenci olduğumuzu vurgulayarak körüklü koşullarının iyileştirilmesini, ek otobüs seferlerinin konulmasını talep ettik. Öğrenci Gençlik Sendikası olarak belediye başkanı Sabri Uğur’la görüşme yaparak kampus hattına ek olarak ertesi günden itibaren 5 otobüs konulacağı, yeni körüklü siparişi verdiklerini, kampus yolunun tamamlanmasıyla onların da hatta ilave edileceği sözünü aldık. Sendika olarak sorunun takipçisi olacağımızı sorunun çözülmemesi halinde eylemlerimize devam edeceğimizi ifade ettik.

Fakat belediye bizi şaşırtmayan bir tavır sergileyerek ertesi gün hatta 5 körüklü ilave etmedi. Aynı zamanda basına dağıttığı metinde; körüklülerde kapasite aşımı olmadığını, 3 yıldan beri aynı fiyat tarifesinin uygulandığı gibi komik yalanlar söyledi. Körüklülerin tıka basa doldurulduğu 3 yıldan beri körüklü ücretlerine 3 kez zam yapıldığı hepimizin malumudur.

Ulaşım giderleri harcamalarımızın önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün kapitalizmin yapısal krizi işten atmalarla, temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlarla yaşamımızı zorlaştırıyor. Bu koşullarda ulaşım giderlerinin sırtımıza yüklediği yük daha da ağırlaşıyor.

Sözü verilen 5 otobüsün acilen hatta dahil edilmesi, merkezden de körüklü kaldırılması, körüklülerin ders saatlerine göre düzenlenmesi ve parasız ulaşım talepleriyle eylemlerimizi sürdürüyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz ki somut kazanımlar elde etmeden mücadeleyi bırakmayacağız ve belediye bilmelidir ki bizi boş laflarla kandıramayacak.

Bugün parasız, insanca ulaşım talebimizi üniversitede yükseltirken birçok baskıya maruz kalıyoruz. Polis, ÖGB, Üniversite Yönetimi tutumlarıyla bu kavgada da safını tekrar tekrar ortaya seriyor. Okul içerisindeki çalışmalarımız engellenmeye çalışılıyor. Faşistlerle kol kola okulun içinde terör ortamı yaratılıyor. Telaşla, öğrenci arkadaşlarımıza ulaştırdığımız bildirileri toplama, afişlerimizi indirme çabası içine girerken aynı zamanda kendi zavallılıklarını gösteriyorlar.

Belediye daha önceden sözünü vermiş olduğu 5 otobüsü acilen kampus hattına ilave etmelidir. Bu konuda somut adımlar atılana kadar biz buradayız.

Sözü verilen 5 otobüs acilen hatta dahil edilsin!

Merkezden de körüklü kaldırılsın!

Körüklüler ders saatlerine göre düzenlensin!

Parasız, insanca ulaşım istiyoruz!


ÖĞRENCİ GENÇLİK SENDİKASI (GENÇ-SEN)